S cílem usnadnit uživatelům používat naše webové stránky využíváme cookies. Kliknutím na tlačítko "OK" souhlasíte s použitím preferenčních, statistických i marketingových cookies pro nás i naše partnery. Funkční cookies jsou v rámci zachování funkčnosti webu používány po celou dobu procházení webem. Podrobné informace a nastavení ke cookies najdete zde.

NOVINKY

arr3Nový katalogNově ke stažení aktuální katalog (22MB) tenzometrických snímačů a převodníků firmy DINI ARGEO.... arr3Rychlý transmitter DGT4XNově máme v nabídce indikátor s měřící frekvencí 2600Hz. ...

NEJPRODÁVANĚJŠÍ

naše cena 6 870 Kč
skladem

OBCHODNÍ PODMÍNKY
Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

platné pro nákup v e-shopu www.tenzometricke-snimace.cz

jehož provozovatelem je firma VÁHY ROBIN s.r.o., IČO:29318041, DIČ:CZ29318041 se sídlem U Sokolovny 115, 664 34 Moravské Knínice, spisová značka: C77164 vedená u KS v Brně.

 

Komu je e-shop určen

Tento e-shop nabízí zboží průmyslového charakteru, které nemá smysl pro spotřebitele. Proto je určen pro podnikatelské subjekty. Nakupovat v tomto internetovém obchodě mohou tedy pouze osoby (fyzické i právnické), které zboží kupují v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v e-shopu www.tenzometricke-snimace.cz, který provozuje společnost VÁHY ROBIN s.r.o., IČO:29318041, DIČ:CZ29318041 se sídlem U Sokolovny 115, 664 34 Moravské Knínice, spisová značka: C77164 vedená u KS v Brně, (dále jen „prodávající“). Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, který při uzavírání a plnění smlouvy uzavírané prostřednictvím internetu jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti a práva a povinnosti kupujícího (dále jen „kupující“), kterým je fyzická či právnická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy uzavírané prostřednictvím internetu rovněž jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

 

 1. Závaznost obchodních podmínek

1.1. Předmětem těchto obchodních podmínek (dále jen „OP“), je úprava základních podmínek kupních smluv uzavřených prostřednictvím internetového obchodu na dodávku zboží mezi podnikateli.

1.2. Každá kupní smlouva (dále jen „smlouva“ nebo „objednávka“), která bude uzavřena s libovolným obchodním partnerem, který je podnikatelem, jako kupujícím (dále jen „kupující“), se bude řídit těmito OP, pokud nebude výslovně písemně ujednáno jinak. Kupující bere na vědomí, že e-shop prodávajícího je určen pouze podnikatelům, a že tyto všeobecné smluvní podmínky, jakož i koupě zboží v internetovém obchodě prodávajícího není určena pro spotřebitele. Podmínkou uzavření kupní smlouvy na dodání zboží prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího je přesné vyplnění údajů o kupujícím coby podnikateli, prohlášení kupujícího, že zboží kupuje v rámci své podnikatelské nebo jiné obchodní činnosti, jakož i akceptace těchto OP.

 

 1. Nabídka, cena a uzavření obchodu

2.1. Ceny uvedené na internetových stránkách e-shopu, v katalozích vydávaných prodávajícím, jakož i informace ústní, telefonické či informace získané prostřednictvím reklamních letáků, tisku, elektronické pošty, internetu, vztahující se k cenám zboží, jsou ceny informativní.

2.2. Prodávající je oprávněn bez písemného oznámení měnit produkty i ceny.

2.3. Prodávající neodpovídá za případné chybné údaje uvedené v katalogu, na internetu, časopise nebo propagačním materiálu.

2.4. Ceny uvedené v nabídkách jsou smluvní a jejich platnost je 30 dní od data vystavení, pokud není určeno jinak.

2.5. Uvedené ceny jsou bez DPH. Náklady na přepravu zboží od prodávajícího, balení a pojištění zboží během přepravy nejsou zahrnuty v ceně zboží a budou kupujícímu účtovány samostatně dle tarifu poštovních či dopravních služeb. Obaly jsou nevratné.

2.6. Smlouva nabývá platnosti teprve tehdy, když prodávající obdrží písemnou objednávku od kupujícího a tuto objednávku prodávající kupujícímu písemně potvrdí. Samotná nečinnost prodávajícího neznamená akceptaci objednávky. Kupní smlouva je uzavřena závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího.

2.7. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily své povinnosti vůči prodávajícímu.

2.8. Dodatečné změny v objednávce jsou možné jen po dohodě s prodávajícím a v případě jejich akceptace přiměřeně prodlužují dodací lhůtu. Pro vyúčtování jsou rozhodná množství, rozměry nebo hmotnosti, které zjistí a zkontroluje prodávající.

2.9. Veškeré nabídky, plány, popisy, návody a projektové doklady se bez souhlasu prodávajícího nesmí kopírovat či jinou formou zpřístupnit třetím osobám.

2.10. Zboží zůstává majetkem prodávajícího až do úplného zaplacení kupní ceny. Kupující výslovně souhlasí s tím, že pokud neuhradí kupní cenu řádně a včas, je prodávající oprávněn požadovat, aby mu bylo zboží kupujícím vráceno a zavazuje se jej prodávajícímu na jeho výzvu neprodleně, nejpozději však do 5 kalendářních dnů od dne obdržení výzvy vrátit, a to na své nebezpečí a náklady. Kupující se zavazuje se zbožím, které nebylo dosud zaplaceno, nedisponovat a na požádání prodávajícího mu jej okamžitě vydat a umožnit převzetí ze svých prostor.

2.11. Prodávající se prodejem zboží prostřednictvím internetového obchodu nezavazuje k jeho instalaci, montáži, zabudování či poskytnutí jiných obdobných služeb, pokud není v objednávce dohodnuto jinak.

 

 1. Dodací podmínky

3.1. Termín dodání zboží je uveden na potvrzené objednávce. Prodávající může ve výjimečných případech termín dodání přiměřeně prodloužit, musí však tuto změnu neprodleně ohlásit kupujícímu.

Přibližné termíny dodání: většinou 1-2 dny pokud jsou produkty skladem, jinak 3 týdny

 

3.2. Dodání zboží se uskutečňuje:

 1. a) vydáním zboží kupujícímu ve výdejním místě prodávajícího na adrese: VÁHY ROBIN s.r.o., Selská 56, 614 00 Brno
 2. b) předáním zboží pracovníkem prodávajícího kupujícímu
 3. c) předáním prvnímu dopravci k přepravě  kupujícímu a to na náklady a nebezpečí kupujícího. I v případě, že jsou náklady na přepravu hrazeny prodávajícím, všechna nebezpečí, plynoucí z přepravy, nese kupující.

3.3. Kupující je povinen převzetí zboží potvrdit podpisem na dodacím listě.

3.4. Pro případ, kdy kupující odmítne převzít objednané zboží se stanovuje smluvní pokuta na pokrytí účelně vynaložených nákladů (balení, doprava) ve výši 500,-Kč bez DPH. Splatnost této smluvní pokuty činí 10 dní.

3.5. Zjistí-li kupující rozpor mezi údaji uvedenými v dodacím listě, faktuře nebo zjistí-li poškození zboží vlivem přepravy či jeho zjevné poškození, je povinen tuto skutečnost neprodleně hlásit prodávajícímu a písemně (poštou, e-mailem) reklamovat nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne převzetí zboží. Pozdější reklamace nemusí  prodávající uznat.

3.6. Místem doručení zboží je adresa, uvedená v objednávce.

3.7. K přepravě zboží používá prodávající zejména balíkovou službu České pošty, u rozměrnějších zásilek pak zasílá zboží prostřednictvím firmy Toptrans.

3.8. U zboží v hodnotě nad 5000,-Kč bez DPH a do hmotnosti 30kg poskytuje prodávající dopravu zboží k zákazníkovi zdarma.

3.9. V případě, že kupující včas neuhradí splatnou kupní cenu, popř. splatnou zálohu na kupní cenu, není prodávající povinen dle sjednané kupní smlouvy plnit a v tomto případě není dána odpovědnost prodávajícího za případné škody kupujícího ani povinnost hradit jakékoliv sankce. Termín plnění může být bez jakýchkoliv nároků kupujícího prodávajícím přiměřeně prodloužen, pokud zálohové nebo neuhrazené faktury vyplývající z dané kupní smlouvy nebo jiných smluv nebyly uhrazeny včas nebo nebyly zaplaceny v plné výši nebo vůbec.

3.10.  Za prodlení dodávky v důsledku živelných pohrom, v důsledku neočekávaných zdržení při celním řízení, výpadku výroby, transportních škod, stávek, či vyšší moci nenese prodávající zodpovědnost. Tyto okolnosti jsou důvodem k odkladu plnění smluvních povinností na straně prodávajícího po dobu a v rozsahu účinnosti těchto okolností. Totéž platí, i když uvedené okolnosti nastaly u dodavatelů prodávajícího nebo jejich subdodavatelů.

 

 1. Odstoupení od smlouvy

4.1. Prodávající má právo odstoupit od objednávky:

 1. a) pokud má pochybnosti o platební schopnosti kupujícího.
 2. b) pokud je dodavatel prodávajícího nebo jeho subdodavatel v prodlení s dodávkou zboží déle než 2 měsíce.

 

4.2. Kupující může odstoupit od objednávky pokud nejsou dodrženy dodací podmínky viz.bod 4.1.b). Odstoupení od objednávky je nutno adresovat prodávajícímu písemně.

 

 1. Platba za zboží

5.1. Kupní cena je splatná ve lhůtě a měně, uvedené na faktuře. Obvyklé platební podmínky při dodávkách standardního sortimentu prodávajícího jsou:

 1. a) platba předem převodem na účet prodávajícího č. 2400359716/2010
 2. b) platba v hotovosti při předání zboží
 3. c) platba dobírkou

 

5.2. Prodávající si vyhrazuje právo požadovat od kupujícího zálohu na kupní cenu, a to až do výše 100 % sjednané ceny. V případě, že bude sjednáno částečné zaplacení předem, bude vystavena zálohová faktura, splatná do 10 dnů od data vystavení.

5.3. Kupní cena se považuje za zaplacenou okamžikem připsání peněžních prostředků na účet prodávajícího vedený u peněžního ústavu, zaplacením prodávajícímu v hotovosti, nebo zaplacením zboží na dobírku.

5.4. Kupující nabývá vlastnického práva k dodanému zboží teprve úplným zaplacením kupní ceny.

 

 1. Záruka, reklamace

6.1. Záruka se nevztahuje na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním a nevztahuje se na vady, pro které byla sjednána nižší cena, dále se nevztahuje na závady způsobené takovým použitím nebo takovou instalací, které jsou v rozporu s návodem k obsluze nebo s podmínkami nakládání se zbožím, uvedenými v těchto OP nebo všeobecnými zásadami, na závady vzniklé nedodržením pokynů pro údržbu, provoz nebo obsluhu zboží, na závady vzniklé nesprávnou přepravou a nesprávným skladováním, neodborným nebo nepřiměřeným zacházením, vystavením nepříznivým vnějším vlivům, provozem za jiných než výrobcem či dodavatelem stanovených podmínek, resp. za neobvyklých podmínek; fyzickým poškozením, na závady vzniklé neodvratnou událostí (oheň, voda apod.), povětrnostními vlivy, poškozením bleskem nebo elektrostatickým výbojem, nadměrným mechanickým opotřebením. Záruka se též nevztahuje na přirozené opotřebení součástí zboží.

6.2. Záruka zaniká okamžitě, pokud kupující sám či třetí osoba mění či jinak zasahuje do zboží bez předchozího písemného souhlasu prodávajícího.

6.3. Prodávající poskytuje záruku, jejíž délka je uvedena na dodacím listu. Výslovně upozorňujeme, že tenzometrický snímač, jehož výstupní signál je v nezatíženém stavu, při napájení 5V, vyšší než 2mV je považován za zničený přetížením a není možné na něj uplatnit záruku.

Počátkem záruční doby se rozumí den, kdy zboží je zboží předáno kupujícímu nebo prvnímu dopravci k přepravě.

6.4. Kupující musí při reklamaci předložit fakturu a dodací list.

6.5. Oznámení o zjištěných vadách musí kupující učinit písemně, poštou či e-mailem. V písemném vyjádření musí kupující uvést zjištěné závady, tj. musí uvést, o jaké vady se jedná a jak se projevují.

6.6. Náklady na přepravu reklamovaného zboží do místa uplatnění reklamace hradí kupující, náklady na dopravu zboží zpět ke kupujícímu hradí v případě oprávněné reklamace prodávající.

6.7. K reklamaci nebude přijato zboží viditelně poškozené nebo nevhodně zabalené.

6.8. V případě oprávněné reklamace v záruční době bude zboží prodávajícím dle jeho volby opraveno nebo vyměněno za nové. V případě výměny se záruční doba neprodlužuje. Kupující dostane nový záruční list, kde bude uvedeno původní i nové výrobní číslo. V případě opravy se záruční doba prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v opravě.

6.9. Prodávající si vyhrazuje právo nahradit vadné a neopravitelné zboží jiným se stejnými nebo lepšími parametry.

6.10. V případě neoprávněné reklamace bude oprava účtována dle ceníku služeb prodávajícího.

6.11. Záruka neobsahuje instalační náklady, servis a nepřebírá odpovědnost nebo ručení za nepřímé, zvláštní, nahodilé či následné škody jakéhokoliv druhu na defektním výrobním zařízení či provozu, včetně ušlého zisku či ztráty obchodní příležitosti.

6.12. Zadržování úhrad nebo snižování kupní ceny kupujícím v případě reklamací není povoleno.

6.13. Místem pro uplatnění reklamace je provozovna prodávajícího: VÁHY ROBIN s.r.o., Selská 56, 614 00 Brno.

6.14. Celková odpovědnost prodávajícího za plnění jeho povinností stanovených v OP a ve smlouvě je omezena částkou rovnající se 40 % z ceny dodávky zboží.

 

 1. Ochrana osobních údajů

Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o této smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

 

 1. Ostatní ujednání

8.1. Práva a povinnosti, jež neupravují tyto všeobecné obchodní podmínky, se řídí právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem.

8.2. Všechny spory vyplývající z právních sporů z uzavřené smlouvy budou strany řešit vzájemnou dohodou. Jestliže nedojde k dohodě, bude přistoupeno k soudnímu řízení. Místem soudu bude Brno.

8.3. Uzavřením objednávky kupující souhlasí s tím, že tyto podmínky jsou nedílnou součástí uzavřené smlouvy. Tyto obchodní podmínky mají přednost před odlišným ustanovením nákupních či obchodních podmínek kupujícího. Veškeré dodávky zboží se provádějí na základě těchto obchodních podmínek.

8.4. Tyto obchodní podmínky jsou k dispozici na internetové adrese: www.tenzometricke-snimace.cz

8.5. Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 23.5.2018.

NmI1Y